Archiwum: laseroterapia

laseroterapia

Jakie są metody na piękną twarz?

Uśmiechnięta kobieta
Starzenie się skóry jest normalnym procesem. Polega na redukowaniu się biologicznej aktywności komórek organizmu, zwolnieniu procesów regeneracyjnych oraz stracie zdolności adaptacyjnych cery. Przesądzająca rolę odgrywają tutaj czynniki genetyczne a także współdziałające z nimi czynniki z zewnątrz. Starzenie się cery jest nie jedynie efektem bezpośredniego upływu czasu, ale jest także wynikiem działania elementów zewnętrznych a także wewnętrznych.