Archiwum: finanse

finanse

Czym są akcje i jakie typy akcji możemy współcześnie wypunktować?

Akcje to papiery wartościowe z dziedziny skarbowej, jakie łączą w sobie prawa o zakresie niemajątkowym oraz majątkowym które wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej lub także akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki obejmuje pewne praktyczne dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę i adres, datę zarejestrowania spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i mnóstwo innych.