Archiwum: finanse

finanse

Czym są akcje i jakie typy akcji możemy współcześnie wypunktować?

Akcje to papiery wartościowe z domeny skarbowej, jakie sumują w sobie prawa o charakterze niemajątkowym i majątkowym jakie wynikają z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej albo również akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki zawiera pewne praktyczne dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę i dodatkowo adres, datę zapisania spółki, oznakowanie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i sporo innych.