Masz zaległy urlop? Dowiedz się, w jaki sposób obliczyć należny ci ekwiwalent

Wczasy to jeden ze szczególnie oczekiwanych okresów w ciągu roku. I dla rodziców, którzy mogą wyrwać się z powszedniego kieratu, i dla dzieci, które w końcu mogą spędzić czas z mamą i z tatą, w czasie zwyczajnego tygodnia bowiem nie zdarza się to zbyt często.

Jednak mimo iż każdemu pracownikowi pracującemu na podstawie umowy o pracę należy się wypoczynek, nie każdy jest w stanie wykorzystać urlop – czy to z powodów osobistych, czy ze względu na wygaśnięcie bądź rozwiązanie stosunku pracy. Dlatego pracującej osobie przypada adekwatny ekwiwalent w zamian za wolne dni. W jaki sposób zatem obliczyć, jaka suma nam przysługuje?

Rozpocznijmy od tego, że urlopu nie można się zrzec, jest prawem przysługującym wszystkim zatrudnionym, stąd ekwiwalent. Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zależy od współczynnika uzgadnianego na każdy rok kalendarzowy. Nie w każdym roku bowiem mamy taką samą liczbę dni, w jakich będziemy pracować, z powodu np. przypadających świąt, z tego względu też współczynnik ten nie może być jednakowy.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Poza tym na wielkość ekwiwalentu ma wpływ przeciętne wynagrodzenie pracownika. Zarobki natomiast różnią się w zależności m.in. od piastowanego stanowiska czy firmy, w jakiej jest zatrudniony. Wynagrodzenie musi być ustalone w stawce miesięcznej, a jeżeli pracownikowi przysługują finansowe dodatki, np. premie, także trzeba je mieć na uwadze według norm uwzględnionych w przepisach. Kwestie ekwiwalentu bowiem systematyzowane są przez specjalne rozporządzenie wydane przez MPiPS. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, musisz dogłębniej zaznajomić się z niniejszym artykułem na .

Nie zapominajmy, iż w przypadku, gdy pracodawca decyduje się zawrzeć następną umowę o pracę momentalnie po rozwiązaniu poprzedniej, nie jest zobowiązany wypłacać ekwiwalentu.

Jeżeli szukasz czegoś wyjątkowo porywającego na przedstawiany w tym poście temat, to kliknij i spójrz na tekst (https://www.iurico.pl/branze/opieka-zdrowotna-i-farmacja/) wspomnianego artykułu.

Nie należy się on też ludziom, którzy zatrudnieni są w oparciu o kontrakt menadżerski, gdyż nie zapewnia on płatnych urlopów –> więcej. Jeśli jednak pracujesz opierając się o umowę o pracę, możesz swobodnie z niego korzystać. Praca pracą, lecz wypoczynek każdemu jest potrzebny, chociaż po to, aby odświeżyć umysł i z nowym zapałem wrócić do wykonywania obowiązków. Ciągła praca może wprowadzić marazm i sprawić, iż zdecydowanie zmniejszy się nasza wydajność, toteż gdy tylko przydarzy się taka okazja, wyjedźmy na parę dni, a szybko poczujemy przypływ sił.